Op excursie!

 

 

 

De Geologische Vereniging Limburg is een actieve vereniging. Naast het theoretisch aspect van onze hobby willen we vooral actief zijn op het terrein! Zelf mineralen en fossielen verzamelen! Zelf geologische fenomenen op het terrein ontdekken en waarnemen! Dat is het hoogtepunt van onze hobby!

 

Een tiental keer per jaar gaan we op excursie naar verschillende groeves en ontsluitingen, zowel in binnen- als buitenland. Voor een planning (data) kan je terecht op de kalender. De bestemming kom je te weten via ons clubblad Geolithos of via de GVL-maillist.

 

Denk eraan om het excursiereglement te lezen!! Vergeet ook niet je vooraf telefonisch te melden bij de excursieleider. Je deelnameformulier kan je afgeven aan de reisleider op de dag van de excursie. Zorg steeds dat je ingeschreven bent voor een excursie: dit is van groot belang voor de verzekering.

 

Je kan enkel deelnemen aan een excursie als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

- je hebt je vooraf gemeld bij de excursieleider.

- je hebt vooraf het excursiereglement gelezen.

- je hebt je deelnameformulier ingevuld mee op de dag van de excursie.

- je draagt in de groeves een veiligheidshelm, een fluo hesje, een veiligheidsbril, stevige schoenen       (veiligheidsschoenen) en stevige werkhandschoenen.

- en vooral: vergeet je goed humeur niet!

 

 

De Geologische Vereniging Limburg is lid van de Raad voor Aardwetenschappen (RAW/CST). Alle leden van de GVL zijn hierdoor gebonden aan het navolgen van de Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen, uitgeschreven door de Raad voor Aardwetenschappen/Conseil des Sciences de la Terre. Deze kan hier geraadpleegd worden.